Autodesk udost?pnia bibliotek? CS-Map

Dnia 4 sierpnia 2008 firma [http://www.autodesk.com Autodesk] [http://pressreleases.autodesk.com/index.php?s=press_releases&item=446 poinformowa?a] o udost?pnieniu spo?eczno?ci Otwartego Oprogramowania kodu ?ród?owego biblioteki CS-Map. Oprogramowanie CS-Map oferuje implementacj? ponad 3000 [http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_wsp%C3%B3%C5%82rz%C4%99dnych uk?adów wspó?rz?dnych] i [http://pl.wikipedia.org/wiki/Odwzorowanie_kartograficzne odwzorowa? kartograficznych], które s?u?? do przeprowadzania transformacji [http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82rz%C4%99dne_geograficzne wspó?rz?dnych geograficznych].

Firma Autodesk postanowi?a do??czy? CS-Map do oficjalnej puli projektów rozwijanych przez Fundacj? OSGeo (Open Source Geospatial Foundation). Decyzja by?a [http://pressreleases.autodesk.com/index.php?s=press_releases&item=319 zapowiadana] we wrze?niu 2007 na konferencji [http://www.foss4g2007.org/ FOSS4G 2007], która odby?a si? w Victorii, w Kanadzie.

Oprogramowanie CS-Map dost?pne jest na [http://pl.wikipedia.org/wiki/Licencja_BSD licencji BSD]. Na chwil? obecn?, kod ?ród?owy mo?na pobra? bezpo?rednio z repozytorium SVN pod adresem http://svn.osgeo.org/metacrs/csmap/ .

Biblioteka CS-Map to, po platformie [http://fdo.osgeo.org/ Feature Data Objects (FDO)] oraz serwerze mapowym [http://mapguide.osgeo.org/ MapGuide Open Source], trzecie z kolei oprogramowanie przekazane do Fundacji OSGeo w ostatnim czasie. CS-Map, wraz z takimi projektami jak [http://trac.osgeo.org/proj/ PROJ.4] i [http://proj4js.org/ Proj4js], wejdzie w sk?ad inicjatywy o nazwie [http://www.metacrs.org/ MetaCRS], której celem jest ?cis?a wspó?praca twórców oprogramowania do obs?ugi uk?adów wspó?rz?dnych i odwzorowa? kartograficznych.

OSGeo Sponsors


View all sponsors