OSGeo възможности за спонсори

В момента съществуват три начина да подпомогнете дейностите на фондацията и нейните проекти.

Спонсориране на Фондацията

Това е основния начин за финансово подпомагане на OSGeo. Средствата се използват за подпомагане на всекидневните дейности, реклама, средства за съвместна работа. Програмата предлага няколко нива всяко от които със специфични възможности за дарителите.

Проектно Спонсориране

Всеки OSGeo проект има възможността да получава финансиране чрез индивидуални дарения с няколко нива. Средствата се насочват към конкретния проект и подпомагат: помощ за крайни потребители, въвеждане на допълнителна функционалност. Дарителите получават публично признание чрез страницата на конкретния проект.

Сопнсориране на Конференции

FOSS4G е годишна конференция организирана от OSGeo, но представя много по-вече проекти и общества. Съществуват много нива на спонсорство чрез тази конференция събираща над 500 души от различни страни на света.