Ευκαιρίες Ενίσχυσης του ιδρύματος OSGEO

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν τρεις τρόποι για να ενισχύσετε τις δραστηριότητες του Ιδρύματος και των Έργων του μέσω Χορηγιών.

Χορηγίες Ιδρύματος

Το Πρόγραμμα Χορηγίας Ιδρύματος είναι ο κύριος τρόπος για να δείξετε την οικονομική σας στήριξη στην OSGeo. Τα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη καθημερινών δραστηριοτήτων, των υποδομών συνεργατικών εργαλείων, για προωθητικές ενέργειες και άλλα. Το πρόγραμμα προσφέρει διαφορετικά επίπεδα χρηματοδότησης, το καθένα με συγκεκριμένες δυνατότητες για τους χορηγούς να λάβουν ουσιαστική δημόσια αναγνώριση και ευκαιρίες.

Χορηγίες Έργων

Κάθε Έργο της OSGeo έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει κεφάλαια από δωρεές -ειδικά για το συγκεκριμένο έργο- σε διάφορα προκαθορισμένα επίπεδα χρηματοδότησης. Τα διαθέσιμα κονδύλια από τα ίδια τα έργα για διάφορες ενέργειες, όπως την τεχνική υποστήριξη των τελικών χρηστών, τη διόρθωση σφαλμάτων και τη δημιουργία νέων λειτουργιών. Οι δωρητές απολαμβάνουν δημόσιας αναγνώρισης μέσω της σελίδας χορηγών στο δικτυακό τόπο του Έργου.

Χορηγία Συνεδρίου

Το FOSS4G είναι το ετήσιο διεθνές συνέδριο που διοργανώνεται από την OSGeo αλλά αντιπροσωπεύει πολλά περισσότερα έργα και κοινότητες. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες χορηγίας μέσω αυτού του συνεδρίου που προσελκύει περισσότερους από 500 επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Πρόκειται για το κορυφαίο γεγονός για πρακτική εκπαίδευση, συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο καθώς και δικτύωση με άλλους ομοϊδεάτες και οργανισμούς.